پیچک ( سهیل محمودی)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- باید ای دل اندكی بهتر شویم( سهیل محمودی)
- نه همدمی،نه رفیقی،نه آشنا مانده ست ( سهیل محمودی)
- ای از خود من با خود من آشناتر(سهیل محمودی)
- لحظه هایم همه باتوست که بی پروایند(سهیل محمودی)
- لحظه هایم همه باتوست که بی پروایند(سهیل محمودی)
- من و تو . زاده تقدیر خویشتن بودیم(سهیل محمودی)
- وقتی تمام شهر دستاویز رسوایی ست ( سهیل محمودی)
- تو را به عشق قسم می دهم ، بمان با من( سهیل محمودی)
- عمری به تنهایی جهان را زیر و رو کردم( سهیل محمودی)
- دوست دارم صدات کنم تو هم منو نگاه کنی( سهیل محمودی)
- روزگاری که عشق،تنها بود( سهیل محمودی)
- ترانه ی باشوق تو:تنگ غروب فصل بهار( سهیل محمودی)
- عمری به تنهایی جهان را زیر و رو کردم ( سهیل محمودی)
- آمده بودم که شبی باشم و فردا بروم ( سهیل محمودی)
- ستاره ی من و تو گرچه در مدار همند( سهیل محمودی) ...
- چگونه شرح دهم ، دستهای خسته ی خود را ؟ ( سهیل محمودی)
- شبهای من امّا ...، تهی دستند و ناچیزند( سهیل محمودی)
- شیانه هامان سوخت،در شرار خامی ها( سهیل محمودی)
- سکوت میکنم و عشق در دلم جاریست( سهیل محمودی)
- در این خزان،که شکوه بهار با ما نیست( سهیل محمودی)
- دلم شکسته تر از شیشه های شهر شماست( سهیل محمودی)
- روز و شب در پناه چشم توایم( سهیل محمودی)
- قلندرانه‌تر از من که زیست در اینجا؟( سهیل محمودی)
- نفرین به زندگی! به همین روزهای سرد(سهیل محمودی)
- وصف تو، کار واژه های لال من نیست ( سهیل محمودی)
- من و یک عشق شور انگیز و در من طینتی دیگر( سهیل محمودی)
- حلقه حلقه می شوند امواج چون زنجیرها( سهیل محمودی)
- ها...! ای همیشه آشنایم ! دوستت دارم( سهیل محمودی)
- ای غم انگیز ترین خوشحالی( سهیل محمودی)
- عشق طرح ساده لبخند ماست( سهیل محمودی)
- پيرمرد دلشکسته تکيه داده بر عصايش(سهیل محمودی)
- مثل یکی رهگذر از کوچه ها( سهیل محمودی)
- خلوتِ شاعرانه ای دارم( سهیل محمودی)
- بذار چشاي روشنت ، چراغ راه من باشه( سهیل محمودی)
- لبخند مي زني به شب سوت و کور من( سهیل محمودی)
- روزهايم غرقِ شک و مسئله از ابتدا هر روز( سهیل محمودی)
- تو را دوست دارم ، چرا باورت نيست ( سهیل محمودی)
- مجموعه ی گلها را،هر وقت که می بینم ( سهیل محمودی )
- هوا آفتابي ميشه،چشماتو واکن پسرم( سهیل محمودی)
- دلم شکسته ترين شاخه ي درخت خداست ( سهیل محمودی)
- مرا به سمت گل سرخ می بری یکروز( سهیل محمودی)
- در اين خزان که شکوه بهار با ما نيست(سهيل محمودي)
- من کی ام؟ رهگذر کوچه ی تنهایی ها( سهیل محمودی)
- هر آنچه منتظرش بودم اتفاق افتاد( سهیل محمودی)
- بی تو امّا عشق بی معناست ، می دانی ( سهیل محمودی)
- اما تو هم ، یاد از صفای من نکردی ( سهیل محمودی)
- ستاره هراسان ( سهیل محمودی)
- بی تو امّا عشق بی معناست ، می دانی ؟( سهیل محمودی)
- سکوت آواز را از خاطرم بُرد( سهیل محمودی)
- این تلویزیون همیشه بیکار است ( سهیل محمودی)
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد